Regeringen stöder bygget av nya hyreslägenheter

Regeringen och vår bostadsminister Mehmet Kaplan gick för en vecka sedan ut med att man vill ge ett särskilt stöd till byggandet av nya mindre hyreslägenheter. Det är bra. I förslaget ligger en subvention på ca 3000 kr per kvadratmeter för ca 15 000 lägenheter som också ska ha en effektiv energianvändning. Det är en bra satsning.

Pengarna tas från stödet till villaägarna som under en rad år fått dra av 50% av hantverkskostnaden vid renoveringar. Nu blir det 30% Det är bra att också hyresgäster får del av statliga subventioner på bostadsområdet.

En svårighet som kvarstår är på det bostadssociala området. På socialförvaltningen är det en ständig kamp för att få tag på bostäder till människor som behöver få komma hem från dyra institutionsplaceringar ( vilket skulle spara pengar åt kommunen) , kvinnor som behöver skydd och nytt boende, flyktingar och andra grupper som behöver bostad. Ett ökat bostadsbyggande kan ge utrymme också för folk som behöver bostadssocialt stöd.

I Karlstad har stadsbyggnadsnämnden varit snabb med att ta fram planförslag på var det kan byggas. Vi har också gett vårt eget bostadsbolag KBAB i uppgift att bygga 100 lägenheter om året. Nu vill det till att också fler privata entreprenörer vågar sätta spaden i marken och bygga.

Annons

Att vara barn till missbrukare

På anhörighetsdagen som hölls här i Karlstad igår såg jag en fin teater. Den handlade om att växa upp som barn till missbrukande föräldrar. Dom finns mitt ibland oss. Barn som försöker skydda och dölja mammas eller pappas missbruk. Barn som inte kan bjuda hem kamrater. Barn som inte alltid får tillräckligt med mat.

Vi behöver lära oss att se. Det kanske är så att socialtjänsten skulle komma ut i klasserna precis som brandmän gör. Ni vet dom som säger att man ska släcka ljusen och berättar vart man ska ringa om det ringer. Barn kanske också behöver veta vart man ringer när man själv eller någon kompis far illa.

Ibland är det lite som behövs. En god fotbollsledare. En bra lärare. Som ser. Som kan vara stöd och föredöme. Ibland behövs det mycket. Då behöver samhället gripa in och skilja barn och föräldrar åt. Som ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden är jag med och tar sådana beslut.

Att vara förälder är något man får arbeta på att klara av. Att få vara barn och ha en trygg barndom är däremot en mänsklig rättighet. Vi måste finnas till för barnen. Som enskilda och som samhälle. Dom är prio ett.

Jämställd kultur

Karlstad är en kulturstad. Vi har ett stort utbud at teater, dans, musik och konst. Det är viktigt. Vi har också en stor kulturskola där barn och unga lär sig att utöva kultur i olika former.

Men när det gäller de artister som uppträder på många av våra festivaler och konserer är utbudet ojämnställt. Det är övervägande män som spelar och sjunger. Det vill vi ändra på. Unga tjejer behöver också goda förebilder.

Vi har därför jobbat fram en plan för jämställda arrangemang i Karlstads kommun. Vi vill att de arrangemang som vi stöttar ska spegla mångfald och jämställdhet.  Det ska vara nolltorerans mot rasism och diskriminering. Det här ligger till grund för de arrangemang vi kommer att stötta ekonomiskt och på andra sätt. Men vi utmanar också hela kulturkarlstad att tänka likadant.

Vi har bestämt oss. Kultur är till för alla.

Barnfattigdom

Rädda barnen hade i morse en frukost med samtal om en viktig fråga. De fattiga barnen som finns runt omkring oss. Barn som skäms över att bjuda hem en kompis. Barn som ser fram emot lovet med knip i magen. Barn som inte alltid får ordentligt med mat.

Det är en mänsklig rättighet enligt barnkonventionen att få var barn. På riktigt. Att få växa upp under trygga förhållanden och också få del av kultur, vila och bra mat. Det är allas vår uppgift att se och möta de barn och unga som lever i utsatthet.

Sedan en tid tillbaks arbetar vi i Karlstad med en plan mot barns utsatthet. Det är skolan, kultur och fritidsnämnden och socialnämnden som jobbar tillsammans. Vi lyser igenom vår egen verksamhet. Vi funderar på vad vi kan göra nytt eller bättre.

Har du tankar och idéer så får du gärna höra av dig eller skriva här. Det finns nog ingen enkel patentlösning. Vi behöver alla tänka till och utmana oss själva.

Terrorattentat mot vårt samhälle

I helgen har det varit terrorattentat i Köpenhamn. Flera döda och sårade i attentat mot ett kulturhus där man debatterat yttrandefrihet och mot en judisk synagoga. Attentaten följer mönstren från Paris där man också attackerat yttrandefriheten och en plats med judiskt symbolvärde.  Det här är avskyvärda handlingar.

Ett demokratiskt, öppet samhälle är inget som kan tas för givet. Det är något vi kämpat för under århundraden och som vi tillsammans måste försvara varje dag. Vi tror på ett samhälle som är öppet, pluralistiskt och jämställt. Ett samhälle där man får vara jude, kristen, muslim eller ateist. Ett samhälle där man fritt får skaffa sig en politisk uppfattning och uttrycka den.

Vårt svar på våldet är att vi i Karlstad än mer vill kämpa än mer för det goda öppna samhället. Vi ska intensifiera arbetet med värdegrund i våra skolor, vi ska uppmuntra  fler idrottsföreningar, ungdomsförbund och pensionärsorganisationer att ta in medlemmar med olika religiös och politisk bakgrund. Vi ska svara genom att låta vårt samhälles öppna och inkluderande värderingar bli tydliga. De judiska, muslimska och kristna ledarna i Sverige har gemensamt gått ut med ett manifest som heter ” Vägra hata”. Ett utmärkt föredöme för oss andra.

Och så ska vi fortsätta att bygga upp en polismakt som genom ett bra underrättelsearbete med goda kontaktnät kan kartlägga och spåra upp och förhindra terrordåd. En seriös polismakt som jagar verkliga terrorister istället för inbillade.

150 nya bussar i Värmland

Nu är Värmlandstrafiks nya bussupphandling klar. Efter flera års arbete kommer det vara trafikstart i december 2015. Det blir helt nya bussar som äntligen är anpassade för människor med funktionshinder och höga krav på komfort, säkerhet och miljö. Det känns väldigt bra för mig som ordförande i bolaget.

Vi har upphandlat med kvalitetskrav. Borta är den tid då man i upphandlingar av allt från äldreboenden till kollektivtrafik likt gamla tiders fattigauktioner bara frågade efter lägsta pris. Vi har haft en anbudstävling där pris, syn på ledningsfunktioner, informationsfrågor, miljöarbete och kvalitet varit en del av tävlingen. Det tycker jag är bra.

Nu vill vi gå vidare och öka turtätheten, påverka samhällsplaneringen så att vägar och samhällen byggs med människan och kollektivtrafiken i centrum och även utveckla en form av närtrafik för dem som bor utanför vårt ordinarie linjenät.

Fast till slut handlar det också om en kulturfråga. Vill vi som individer ändra våra vanor och börja resa tillsammans i större utsträckning?  För 14 år sedan sålde vi i vår familj våra två bilar. Sen dess har vi i huvudsak åkt kollektivt. Det var från början främst av ekonomiska skäl. Vi behövde spara pengar som stor barnfamilj. Senare blev miljöfrågan den stora drivkraften för att fortsätta. Nu handlar det för oss också om ett socialt trevligt och säkert sätt att resa.

Så nu är det dags för värmlänningarna att  ställa bilen och kliva om bord på våra  ( snart ) nya och fina bussar.

Välkommen ombord.

Karlstadsregionen tillsammans

I måndags möttes 50 personer från kommunstyrelserna i fem kommuner i Karlstadsregionen för att kavla uppärmarna. Vi har skapat något som heter ”Karlstad business region” och som handlar om att jobba tillsammans med företagsetableringar. Jag har jobbat en hel del med det här som ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott under några år och nu är jag är så glad att det nu verkar fungera.

Vi tänker såhär. För företag spelar kommungränser inte så stor roll. Tillsammans har vi så mycket. Fast på olika platser. Mark, logistikmöjligheter, lantliga lägen, urbana miljöer, hamnar, kluster av IT-företag eller närhet till en tågstation. Vi vill tillsammans hjälpa företag att expandera eller flytta hit. Då får företagaren möta en person som visar på fem kommuners möjligheter.

För om Värmland ska ha en bra framtid behöver vi jobba tillsammans. Så säger vi ofta. Men ibland blir det verkstad och verklighet av det . Och det känns så skönt. 300 000 kr har vi fem kommuner satsat på att samordna det här. Tillsammans.

idéburet offentligt partnerskap

Jag tror att det idéburna föreningslivet har en stor roll att spela i samhällsarbetet. Igår möttes vi i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad. Vi beslöt att tillsätta en utredning kring hur vi kan gå vidare med idéburet offentligt partnerskap för att stödja och arbeta tillsammans med föreningar som jobbar med kvinnojourer, missbrukare, eller ungdomar på glid.

Vi delade också ut drygt sex miljoner kronor till föreningsliv som arbetar med sociala frågor. Alla kvinnors hus fick 1.7 miljoner kronor, RIA 1.1 miljoner och internationella Qvinnoföreningen en halv miljon. Men det finns också mindre föreningar som gör ett viktigt arbete och som vi vill stödja som Sharazad kvinnoförening som fick 10 000 och Verdandi Kronoparken 43 000 kr och några till.

Det är viktigt att vi tar vara på kraften som finns i civilsamhället. Samhällsfrågorna kan aldrig en kommun lösa ensam. Vi måste jobba tillsammans.

Sverige behöver en ny regering

Om fyra dagar är det val. Miljöpartiets önskan är att efter valet bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna. Vi går till val på en ny miljöpolitik, en bättre skola, fler hållbara jobb och jämställdhet. I en förhandling med socialdemokraterna tror vi att vi kan vara med och förhandla fram ett gemensamt program som visar på ett hållbart Sverige i solidaritet med resten av världen. Men resultatet i förhandlingen beror på hur stort miljöpartiet blir i riksdagen. En röst på Miljöpartiet är alltså en röst för en ny regering med grön profil.

Just nu är det en hård kamp om vilket parti som ska vara det tredje största i riksdagen. Det är jämt mellan oss och Sverigedemokraterna. Det tredje partiet tillsätter av hävd en av talmansposterna och får en stark ställning. Här har alla som röstar ett vägval att göra. Ska det vara en grön progressiv kraft eller ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti som ska vara en tung representant för Sverige?

I Karlstad går alla partier till val själva för att vinna största möjliga förtroende. Så också vi. Vi är helt öppna för att förhandla med alla partier, utom Sverigedemokraterna, som vill vara med och finna vägar för att skapa ett hållbart, grönt och modernt Karlstad.

Nu är det upp till dig att välja. Gå och rösta.